معرفی مرکز

با توجه به نیاز کشور در زمینه تکنولوژی‌های روز بازی‌های رایانه‌ای و شبیه‌سازی ، در تابستان سال ۱۳۸۸ با حمایت‌های دانشکده مهندسی کامپیوتر و بنیاد ملی بازیهای رایانه ای عده‌ای از دانشجویان علاقه‌مند به صورت آزمایشی شروع به تحقیق و امکان سنجی در مقوله بازی‌های رایانه‌ای نمودند، و بدین ترتیب اولین تیم دانشگاهی در زمینه‌ی بازی سازی تشکیل شد .نتایجی که از این فعالیت به دست آمد باعث شد که مکان ثابتی در دانشکده در اختیار این گروه قرار بگیرد و این گروه به صورت دائمی به تحقیق و ساخت محصول در این زمینه بپردازند.
در سال ۱۳۹۰ ،با پیگیری‌های صورت گرفته و نتایج به دست آمده از فعالیت‌های گذشته، سند همکاری بین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و دانشگاه علم و صنعت ایران منعقد شد که به موجب آن مرکز تحقیقات بازی‌های رایانه‌ای ایران با هدف تحقیق در تکنولوژی‌های روز این صنعت و ساخت محصولات مرتبط در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران تاسیس گردید.
همچنین در سال ۱۳۹۲ با توجه به فعالیت های انجام شده و پتانسیل های این مرکز ، مرکز تحقیقات بازی های رایانه ای به مرکز پژوهش و فناوری توسعه بازی های رایانه ای توسعه یافت.