اعضای مرکز

 

دکتر بهروز مینایی
رییس مرکز
Linkedin Page
دکتر مهرداد آشتیانی
سرپرست تحقیقات و مدیر مرکز
Linkedin Page
مجتبی جلال نژاد
مدیر داخلی و مدیر پروژه‌های مرکز و طراح بازی‌های رایانه‌ای
Linkedin Page
عرفان توکلی
مدیر فنی مرکز و برنامه نویس کلاینت
Linkedin Page
افشین محمودیان
گرافیست فنی
Linkedin Page
علیرضا ثنایی
برنامه نویس شبکه
Linkedin Page
علی کریمی
برنامه نویس کلاینت
Linkedin Page
محمد محسن آسمان منظر
برنامه نویس کلاینت و شبکه
Linkedin Page
وحید محسنی
برنامه نویس شبکه
Linkedin Page
فربد شاهین فر
برنامه نویس کلاینت
Linkedin Page
میلاد ابراهیمی
برنامه نویس شبکه
Linkedin Page
علی علایی
برنامه نویس کلاینت
Linkedin Page
محمد حامد صفایی
برنامه نویس کلاینت
Linkedin Page